algoserwis
Algo Serwis BHP - Alicja Gonet

Przedsiębiorstwo ALGO Serwis BHP Alicja Gonet powstało w grudniu 2010 roku.

Misją firmy jest świadczenie profesjonalnych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Swoją ofertę ALGO Serwis BHP kieruje do przedsiębiorców, których przepisy zobowiązują do posiadania służb BHP. Moja firma oferuj obsługę w postaci Outsorcingu w zakresie wypełniania obowiązków służby BHP.

W zakresie działalności firmy jest nadzór nad służbą BHP, opiniowanie dokumentacji z zakresu prawa pracy, opiniowanie nowo utworzonych stanowisk pracy, opracowanie instrukcji stanowiskowych, ocena ryzyka zawodowego, przygotowanie dokumentacji powypadkowej instruktaż ogólny, szkolenia okresowe, kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej itp.

 

ALGO Serwis BHP oferuje także kompleksowe zaopatrzenie przedsiębiorstw w odzież roboczą i ochronną, środki czystości w oparciu o współpracę z producentami i hurtownikami odzieży roboczej i ochronnej oraz środków czystości. Moje przedsiębiorstwo oferuje przejęcie obsługi firm w zakresie doboru i dostarczania odzieży roboczej oraz wyposażenia związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, sprzętem przeciwpożarowym oraz środkami czystości.


Dzięki takiemu rozwiązaniu klient otrzymuje obsługę w zakresie prania i naprawy odzieży oraz prowadzenia kart pracowników w tym okresie.

 

OFERTA:

- obsługa BHP oraz kompleksowa obsługa BHP

Szkolenia (instruktaż ogólny, szkolenia okresowe, kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej) łącznie z nadzorem w formie służby BHP, opiniowania dokumentacji w zakresie prawa pracy, opiniowania nowo utworzonych stanowisk pracy, opracowania instrukcji stanowiskowych, oceny ryzyka zawodowego, przygotowania dokumentacji powypadkowej.

- obsługa firm w postaci dostarczania odzieży roboczej i ochronnej, sprzętu specjalistycznego i środków czystości

Oprócz standardowej dostawy odzieży roboczej i ochronnej, sprzętu specjalistycznego i środków czystości, ALGO Serwis BHP w oparciu o współpracę z wyspecjalizowanymi partnerami, oferuje obsługę kompleksową firm w postaci dostarczenia ww. asortymentu wraz z dzierżawą szafek, praniem i naprawą odzieży roboczej.

- sprzedaż funduszy inwestycyjnych

Przedmiotem działalności firmy jest także pomoc w lkowaniu środków pieniężnych w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. W latach 1999-2000 właścicielka ALGO Serwis BHP posiadała uprawnienia na wykonywane czynności agenta ubezpieczeniowego oraz na czynności akwizycyjne na rzecz otwartych funduszy emerytalnych. W 2010 r. uzyskała ona na nowo podobne uprawnienia. ALGO Serwis BHP obecnie współpracuje z firmą zajmującą się doradztwem finansowym. Partner Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Lokowanie za pomocą funduszy inwestycyjnych śrdoków finansowych ma na celu, uzyskanie niezależności finansowej. Klient inwestujący w fundusze docelowo ma stać się niezależną finansowo, czyli rentierem.

 

 

SZYBKI KONTAKT

  • Adres: ul. Bienka Horsta 3, Izbicko
  • Telefon: 602 118 595
  • Email: biuro@algoserwisbhp.pl
  • Strona www: www.algoserwisbhp.pl

MAPA DOJAZDU